dzieckoW pierwszym tygodniu grudnia co roku obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. My również chętnie włączyliśmy się w przybliżenie społeczeństwu tematyki autyzmu. Zorganizowaliśmy:

  •     „Świat autyzmu” na Uniwersytecie Zielonogórskim – można było doświadczyć, jak osoby autystyczne postrzegają świat;
  •     pokaz filmu „Tito” w galerii BWA – historia chłopca z autyzmem;
  •     „Salon poezji” – wiersze osób z autyzmem czytane były przez aktorów w Teatrze Lubuskim.

Przeprowadziliśmy szkolenie z zagadnień autyzmu dla osób współpracujących z Fundacją. Warsztaty przygotowywały wolontariuszy do organizacji Europejskiego Tygodnia Autyzmu.

Szkolenia – Autyzm a życie społeczne
Projekt obejmuje 3 szkolenia dla wolontariuszy, rodziców i opiekunów osób z autyzmem.
Projekt opiera się na specjalistycznych metodach komunikacji, takich jak PCS – system komunikacji obrazkowo-słownej, polecany do komunikacji osób z autyzmem.

I Szkolenie bazowe – z podstaw wiedzy o autyzmie: specyfika zaburzeń, metody pracy. Przeznaczone dla osób zaczynających pracę z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.
II Szkolenie „Komunikacja i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z autyzmem” – dla osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, także rodziców i wolontariuszy. Przygotowuje do wprowadzenia specjalistycznego systemu komunikacji dla dzieci i młodzieży z autyzmem.
III Szkolenie „Trudności w funkcjonowaniu społecznym osób z autyzmem” – dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, także rodziców i wolontariuszy. Uczy skutecznego reagowania w sytuacjach trudnych, zapobiegania im oraz przygotowywania autystów do zdrowego, akceptowanego funkcjonowania w społeczności.

Na każdym szkoleniu przewidziane są przerwy (min. 20 min. czas wolny).