Specyficzne trudności w nauce Dysleksja, ADHD forum pomoce
SpeT  
serwis poświęcony trudnościom w uczeniu się
Zarejestruj się |  Zaloguj się  

Badania eksperymentalne nad dysleksją rozwojową.

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN rozpoczyna - we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej - badania eksperymentalne nad dysleksją rozwojową. Badania prowadzone są w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Specjalistyczne stanowiska do wczesnego diagnozowania dysleksji oraz chorób neurodegeneracyjnych".


Zgodnie z założeniami projektu, opracowana ma zostać nowa, trafniejsza i nadająca się do zastosowania w skali całego kraju metoda diagnozy dysleksji, oparta na współczesnej wiedzy o neurobiologii tego zaburzenia. Metodę tę będzie stanowić zestaw łatwych do stosowania i stosunkowo niedrogich testów wykrywających subtelne dysfunkcje mózgowe (markery dysleksji), które w efekcie prowadzą do zaburzeń czytania i pisania.

Wypracowanie nowej metody wykrywającej mózgowe markery dysleksji będzie stanowić przełom w diagnostyce tego zaburzenia, gdyż umożliwi:

  • Ujednolicenie i zobiektywizowanie procedur diagnostycznych w Polsce.
  • Dotarcie do przyczyn dysleksji (tj. mózgowych dysfunkcji, które ją powodują) w każdym indywidualnym przypadku. Dotychczasowe metody koncentrowały się na skutkach (czyli samych zaburzeniach czytania).
  • Określenie indywidualnego charakteru (profilu) zaburzeń u poszczególnych dzieci i w konsekwencji dostosowanie metod terapii do potrzeb indywidualnego dziecka.
  • Ocenę ryzyka dysleksji u małych dzieci jeszcze zanim rozpoczną naukę szkolną.
  • Trafniejsze ocenianie dzieci, które powinny mieć dostosowane warunki egzaminacyjne na sprawdzianach, testach i egzaminach końcowych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
  • Trafniejsze zalecenia w zakresie dostosowania warunków egzaminacyjnych do dysfunkcji ucznia.
  • Lepsze dostosowanie wymagań na poszczególnych przedmiotach i trafniejsze ocenianie postępów ucznia.

Więcej informacji na stronach Instytutu (plik mind_internet.pdf).Dysleksja, ADHD - spis treści, nowości.
 
  Publikacja materiałów

W naszym serwisie udostępniamy możliwość publikacji materiałów o tematyce związanej z problemami edukacyjnymi. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami pod adresem publikacje@spet.info.pl


Projekt graficzny i techniczny strony: Barrteck.
Szybki skok do najkrótszego wprowadzenia: dysleksja

Dyslektyk 2